2014 YILI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek 
Hizmetler  
Faaliyetler/Projeler  
Sabit Maliyetler  
Alt Faaliyetler Hukuk Hizmetleri
 
No No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Göstergesi Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen Değer  Sorumlu Süreç/Açıklama
16 BAHUM'dan gönderilen tekit listesindeki dosyaları hazırlamak Listenin geldiği tarih 10 gün Tamamlanma süresi 10 gün   Av.Necdet USLU Muhakemat Müdürü,  Av.Nizamettin SARICAOĞLU,  Av.Nihal ASLAN UZUN,  Av.Recep DURGUN,  Av.Serdar ASLAN,  Av.Şule DEMİRCAN,   Av.İbrahim Serhan KARADAŞ, Av.İsmail KIRCI, Av.Metin KARADENİZ, Av.Hayriye Melike PATIR AYKANAT, Av.Muzaffer TUNCER, Av.Fatih KELEŞ, Av.Kadirhan UZUN, Av.Erol ÇAKIR, Av.Demet ÇEVİK GÜLERİK, Av.Banu ÇİFTCİ Dosyaların hazırlanarak Tekit  Şubesine teslim edilmesi. İşlemleri tamamlandığında tekrar dosyaların  arşive kaldırılması.
17 Tekit yazışmalarını yapmak Tekit evraklarının geldiği gün Tekit evraklarının geldiği günü müteakip 25 gün Tamamlanma süresi 25 gün    Av.Necdet USLU Muhakemat Müdürü,  Av.Nizamettin SARICAOĞLU,  Av.Nihal ASLAN UZUN,  Av.Recep DURGUN,  Av.Serdar ASLAN,  Av.Şule DEMİRCAN,   Av.İbrahim Serhan KARADAŞ, Av.İsmail KIRCI, Av.Metin KARADENİZ, Av.Hayriye Melike PATIR AYKANAT, Av.Muzaffer TUNCER, Av.Fatih KELEŞ, Av.Kadirhan UZUN, Av.Erol ÇAKIR, Av.Demet ÇEVİK GÜLERİK, Av.Banu ÇİFTCİ Tekit edilmesi istenilen dosyaların konuları itibari ile tasnife tabi tutularak süresi içinde tekit yazılarının hazırlanması, imzalanmasını müteakip giden evraka teslim edilmesi.